RADA SOŁECKA


   W skład Sołectwa Szyldak wchodzą dwie miejscowości:

  • Szyldak,
  • Wyżnice.


   Skład Rady Sołeckiej w kadencji 2014 - 2018:


   Sołtys:  Marek Szostek.


   Członkowie:
  1. Zbigniew Brzozowski,
  2. Wiesław Sólkowski,
  3. Wiesław Tański,
  4. Marek Wróbel.
www.geo.ostroda.pl