AKTUALNOŚCIFESTYN RODZINNY Z OKAZJI "DNIA DZIECKA" W SZYLDAKU


   W dniu 07.06.2019r. o godzinie 17:00 w Szyldaku na placu przed Szkołą Podstawową odbył się Festyn Rodzinny z okazji "Dnia Dziecka".
   W tym roku organizacja festynu to dzieło wspólne: Szkoły Podstawowej, Rady Rodziców, Sołectwa Szyldak, Grabina i Ostrowina. Na ten cel Sołectwa przeznaczyły część Funduszu Sołeckiego.

FUNDUSZ SOŁECTWA SZYLDAK 2018


   Z przyznanej kwoty 39.030 zł funduszu sołeckiego na 2018 rok dla Sołectwa Szyldak wykonano:
  • położono 111 metrów bieżących chodnika na ulicy Pocztowej w Szyldaku,
  • siłownię zewnętrznął przy placu zabaw,
  • naprawiono i dokonano renowacji płotu na placu zabaw,
  • zorganizowano Festyn Rodzinny.

FUNDUSZ SOŁECTWA SZYLDAK 2016


   Z przyznanej kwoty 30.965 zł funduszu sołeckiego na 2016 rok dla Sołectwa Szyldak wykonano:
  • chodnik na ulicy Parkowej w Szyldaku,
  • wiatę rekreacyjną w Wyżnicach,
  • rozbudowę oświetlenia ulicznego na ulicy Spacerowej w Szyldaku.

ZEBRANIE SOŁECTWA SZYLDAK 2016


   W dniu 27.04.2016 o godz. 18:00 w Szkole Podstawowej w Szyldaku odbyło się zebranie sołeckie. W zebraniu wziął udział wójt Gminy Ostróda Bogusław Fijas i opiekun Sołectwa Szyldak Magdalena Muraszko. Zebranie prowadził sołtys Marek Szostek , który po przywitaniu mieszkańców i przybyłych gości , przedstawił porządek zebrania w następującym brzmieniu:

WIOSENNY TURNIEJ TENISA STOŁOWEGO - SZYLDAK 2016


   W hali sportowej Szkoły Podstawowej w Szyldaku w dniu 16 kwietnia 2016r. odbył się Wiosenny Turniej Tenisa Stołowego ? Szyldak 2016. Celem zawodów było propagowanie aktywnego trybu życia oraz popularyzacja tenisa stołowego w środowisku wiejskim.ZIMOWE HALOWE IGRZYSKA SOŁECTW W SAMBOROWIE


   Początek roku w osiągnięciach sportowych na arenie Gminy rozpoczął się pomyślnie dla reprezentacji Szyldaka. Pierwsze miejsce w rozgrywkach „Gminnej Ligi Halowej Piłki Nożnej” zachęciło Sołtysa i Radę Sołecką do wzięcia udziału w „Gminnych Halowych Igrzyskach Mieszkańców i Sołectw i Pracowników Urzędu” o „Puchar Wójta Gminy Ostróda”w dniu 13.03.2016r w Samborowie.

JUBILEUSZ 25-LECIA POWSTANIA PARAFII W SZYLDAKU


   Dnia 16 maja 2015 roku w Szyldaku obchodzono jubileusz 25-lecia powstania Parafii pod wezwaniem św. Andrzeja Boboli. Uroczystość rozpoczęto Mszą Świętą o godzinie 11:30, w której uczestniczyli zaproszeni dostojni goście oraz licznie przybili mieszkańcy. W śród zaproszonych gości byli: Arcybiskup Wojciech Ziemba, Starosta Powiatu Ostródzkiego Andrzej Wiczkowski, Wójt Gminy Ostróda Bogusław Fijas, były proboszcz ks. Robert Kaniowski oraz księża z sąsiednich parafii.
www.geo.ostroda.pl