GALERIA

   INWESTYCJE W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO.

   Z przyznanej kwoty 30.965 zł funduszu sołeckiego na 2016 rok dla Sołectwa Szyldak wykonano:

  • chodnik na ulicy Parkowej w Szyldaku,


  • wiatę rekreacyjną w Wyżnicach,
  • rozbudowę oświetlenia ulicznego na ulicy Spacerowej w Szyldaku.www.geo.ostroda.pl