GALERIA

   INWESTYCJE W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO.

   Z przyznanej kwoty 39.030 zł funduszu sołeckiego na 2018 rok dla Sołectwa Szyldak wykonano:

  • 111 metrów bieżących chodnika na ulicy Pocztowej w Szyldaku,
  • wybudowano siłownię zewnętrzną przy placu zabaw,
  • naprawiono i dokonano renowacji plotu na Placu Zabaw
  • 17 czerwca 2018r. zorganizowano Festyn Rodzinny

www.geo.ostroda.pl